İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

KULLANIM ŞARTLARI

www.vakifpazarlama.com.tr adresli web sitemizi (“Web Sitesi” veya “Site”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web Sitesine erişmekle veya onu kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesinin kullanımını sonlandırınız.

İşbu Kullanım Koşullarında geçen “kullanıcı” ve “siz” ifadeleri, Vakıf Pazarlama web sitesini ziyaret eden veya kullanıcı hesabı oluşturan kişileri ifade etmektedir. Kullanım Koşullarında geçen “Vakıf Pazarlama” and “biz” ifadeleri ise Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ifade etmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR!

Lütfen aşağıdaki hususları dikkatlice okuyunuz:

Gizlilik Politikası

Kullanıcılarımızın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunması konusunda kararlıyız. Bu amaçla, kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklamak üzere   http://vakifpazarlama.com.tr/sayfa/20/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik Politikasını hazırlamış bulunmaktayız. Bize sağladığınız her türlü kişisel veriniz Gizlilik Politikasının hükümlerine tabi olup, Web Sitesini ziyaret etmekle, kişisel verilerinizin Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak söz konusu Politika çerçevesinde işlenmesine açık rıza göstermiş sayılırsınız. Web Sitesini kullanmaya devam etmeden önce kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için Gizlilik Politikasını okuyunuz.

Değişiklikler

Şirketimiz, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda güncel koşulları Web Sitesine yüklemek suretiyle, mevcut Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Siteyi kullanmayı sürdürmeniz halinde, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, Kullanım Koşullarında yapılan güncellemelerden haberdar olmak için lütfen Web Sitesini düzenli olarak kontrol ediniz ve söz konusu güncellemeleri kabul etmemeniz durumunda Web Sitesinin kullanıma son veriniz.

 1. KULLANIM KOŞULLARININ KAPSAMI

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, Web Sitesinin tarafınızca kullanılmasına ilişkin hüküm ve şartları düzenlenmektedir. Süresi ve sıklığından bağımsız olarak sadece Siteyi ziyaret etmekle, Siteyi ilk ziyaret ettiğiniz tarih itibariyle Kullanım Koşullarını okumuş, anlamış ve Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul etmiş sayılırsınız.

1.2. Vakıf Pazarlama, işbu Koşullara ek olarak Web Sitesinin belirli sayfalarına veya özelliklerine uygulanacak özel hüküm ve koşullar belirleyebilir. Web Sitesinin söz konusu sayfalarını veya özelliklerini kullanmanız durumunda, bunlara uygulanacak özel hüküm ve koşulları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılır. Bahsi geçen özel hüküm ve koşulları kabul etmemeniz durumunda, Web Sitesinin bunlara ilişkin sayfa ve özelliklerini kullanmamanız gerekmektedir.

 1. KULLANICI HESABI

2.1. Web Sitesini, kural olarak herhangi bir kullanıcı hesabı açmaksızın veya üye girişi yapmaksızın kullanabilirsiniz. Ancak, Web Sitesi üzerinden veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan bazı özellikleri veya içerikleri kullanabilmeniz için kullanıcı hesabı açmanız ve/veya üye girişi yapmanız gerekebilir.

2.2. Kullanıcı; (i) Kullanıcı hesabına ilişkin olarak sağladığı ve sağlayacağı kayıt bilgilerinin doğru, kesin, güncel ve tam olduğunu ve olacağını ve bu doğrultuda Vakıf Pazarlama tarafından iletilen istekleri derhal yerine getireceğini, (ii) hesap açarken, temsil ettiği tüzel kişi dışında, diğer herhangi bir kişi ve kurum adına veya hesabına hareket etmeyeceğini, (iii) hesabını ve hesap bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağını, (iv) hesabının gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasının ve hesabı üzerinden veya hesabı aracılığıyla gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Vakıf Pazarlama, aşağıda belirtilen sebepler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir sebeple kullanıcı hesabını askıya alma veya sona erdirme hakkını haizdir:

 1. Kullanım Koşullarının uygulanmasının sağlanması ve mevcut veya olası hukuka ya da Kullanım Koşullarına aykırılıkların önlenmesi
 2. Web Sitesinin ve diğer sistemlerimizin bütünlüğünün, istikrarının, saygınlığının veya güvenilirliğinin korunması,
 • Esaslı olup olmamasına bakılmaksızın, mevcut veya olası davalara karşı savunma yapılması,
 1. Herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğun doğmasının engellenmesi,
 2. Mahkeme veya idari mercii kararlarının uygulanması.

 3. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ

3.1. Web Sitesi üzerinden veya Site aracılığıyla veya elektronik posta ya da diğer iletişim kanalları ile sağlanan tüm bilgi, materyal ve içerik (kısaca “İçerik” olarak anılacaktır), yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmaktadır.

3.2. Vakıf Pazarlama olarak İçeriğin doğruluğu, tamlığı, güncelliği veya uygunluğu konusunda hiçbir garanti veya taahhüt vermemekteyiz.

3.3. Vakıf Pazarlama, İçeriği her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma yetkisini haizdir. Vakıf Pazarlamanın bu yetkisi onun için bir yükümlülük teşkil etmemektedir.

 1. ELVERİŞLİLİK

Vakıf Pazarlama olarak Web Sitesinin devamlı veya kesintisiz bir şekilde kullanılabilirliğini garanti veya taahhüt etmemekteyiz. Web Sitesinin bakım, tadilat, değişiklikler, yeni özellikler, donanım/sistem arızaları, teknik problemler, kontrolümüzün ötesinde veya öngörülemeyen sebepler veya herhangi başka bir sebeple erişime kapalı olması veya çalışmaması mümkündür. Web Sitesinin herhangi bir sebeple erişime kapalı veya tam olarak çalışmıyor olması durumunda Vakıf Pazarlama’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

 1. UYGUN KULLANIM KURALLARI

Web Sitesinin güvenliğinin, bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanması amacı ile belirlediğimiz aşağıdaki kurallara uymanız (ve bunları ihlal etme girişiminde dahi bulunamamanız veya ihlal etmek üzere üçüncü kişilere yardım etmemeniz) gerekmektedir:

 1. Hukuka, işbu Kullanım Koşullarına veya Web Sitesinin belirli özellik veya sayfalarına uygulanacak diğer hüküm ve koşullara aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunmamalısınız,
 2. Web Sitesini Siteye zarar verecek veya diğer kullanıcıların Siteyi kullanımını engelleyecek şekilde kullanmamalısınız,
 • Altyapımıza gereksiz veya orantısız büyüklükte yükleme yapmamalısınız,
 1. Herhangi bir amaçla Web Sitesine veya Sitede yer alan içeriğe erişim sağlamak, Siteyi/içeriği kontrol etmek, kopyalamak veya diğer şekillerde kullanmak için robot, örümcek ve diğer otomatik yöntemleri kullanmamalısınız,
 2. Web Sitesine veya Vakıf Pazarlama’ın diğer sistemlerine zarar vermeye, el koymaya veya Siteyi/Vakıf Pazarlama sistemlerini engellemeye yönelik bilgisayar programlama rutinlerini ve virüsleri kullanmamalı ve dağıtımını yapmamalısınız,
 3. Web Sitesini zayıf noktaların tespiti için test etmemeli, taramamalı ve incelememelisiniz,
 • Web Sitesi ve Sitede yer alan içeriği, yetkisiz şekilde kullanmamalı veya kişisel ve ticari olmayan kullanımlar dışında kullanıma konu etmemelisiniz,
 • Fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerde bulunmamalısınız.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Web Sitesi üzerinden sağlanan metinler, grafikler, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, komutlar, kaynak kodları, API, fotoğraflar, sesler, müzikler, videolar, interaktif özelikler, markalar ve logolar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi ile bağlantılı tüm İçeriğin veya İçeriğin kullanım hakkının sahibi Vakıf Pazarlama’dır ve söz konusu İçerik fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku ile korunmaktadır.

6.2. Kullanıcı, İçeriği, hiçbir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, istismar etmemeyi ve (fikir veya yazılım olarak) bunlardan faydalanarak eser meydana getirmemeyi kabul eder. Vakıf Pazarlama, işbu Kullanım Koşulları kapsamında, İçeriğe ve İçeriğin kullanıma ilişkin kullanıcıya herhangi bir hak tanımamaktadır.

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ UYGULAMALARI

7.1. Web Sitesi, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin linkler içerebilir. Üçüncü kişilere ait siteler tamamen bizden bağımsız hareket etmekte olup; Web Sitesinde bu tür sitelere link verilmesi, üçüncü kişiler ile Vakıf Pazarlama arasında herhangi bir ilişki bulunduğu, Vakıf Pazarlama’nın link verilen siteleri desteklediği, onayladığı veya tahkik ettiği anlamına gelmemektedir. Vakıf Pazarlama, link verilen sitelerde yer alan reklam, materyal, ürün ve hizmetler de dahil hiçbir içeriğe dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

7.2. Vakıf Pazarlama’nın, Web Sitesi dışında üçüncü kişilere ait internet sitelerinin işleyişi ve uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu sitelerden kaynaklanan veya siteler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir talep, şikâyet veya uyuşmazlığın Vakıf Pazarlama’ya karşı ileri sürülemeyeceğini açıkça kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü kişilere ait internet sitelerine ait gizlilik politikaları ile bahsi geçen siteleri kullanımın tabi olduğu diğer hüküm ve koşulları öğrenmeli ve bunları kullanıp kullanmamak konusunda kendiniz karar vermelisiniz.

 1. GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ

8.1. İŞBU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKMÜ, VAKIF PAZARLAMA TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ. VAKIF PAZARLAMA, WEB SİTESİNİ “OLDUĞU GİBİ” VE “ELVERİŞLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE” SUNMAKTA OLUP, HUKUKEN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, WEB SİTESİNE VE SİTEDE YER ALAN İÇERİĞE DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA GÜVENCE SAĞLAMAMAKTA, ZIMNEN DE OLSA WEB SİTESİ VE İÇERİĞİN ELVERİŞLİLİĞİNİ, DEVAMLILIĞINI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNU, İHLAL TEŞKİL ETMEDİĞİNİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİNİ VEYA VİRÜS VE DİĞER ZARARLI BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA RUTİNLERİ İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR.

8.2. İŞBU “GARANTİ VE TAAHHÜTLERİN REDDİ” MADDESİNDE YER ALAN HÜKÜMLER, AYNI ZAMANDA GRUP ŞİRKETLERİMİZ, YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, TEMSİLCİLERİMİZ VE İŞ ORTAKLARIMIZ İÇİN DE HÜKÜM İFADE ETMEKTEDİR.

 1. SORUMLULUK

VAKIF PAZARLAMA , KULLANICIYA VEYA KULLANICI İLE İLİŞKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZALANDIRICI, EMSAL VEYA YANSIMA ZARARDAN YA DA KÂR, FIRSAT VEYA GELİR KAYBINDAN DOLAYI, ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ, HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, ÖZEN SORUMLULUĞU VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK SORUMLU TUTULAMAZ.

 1. TAZMİNAT

(i) Web Sitesini kullanımınızdan, (ii) Kullanım Koşullarına veya mevzuata aykırı davranmanızdan veya (iii) üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm talep, sorumluluk, iddia ve makul avukatlık ücretleri dâhil masraflara karşı Vakıf Pazarlama’yı ve onun çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve iş ortaklarını savunmak, tazmin etmek ve sorumsuz kılmakla yükümlüsünüz.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir kayıt, şart ya da hüküm, herhangi, bir şekilde geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz kılınırsa, bu durum, diğer hükümlerin ve Kullanım Koşullarında atıf yapılan diğer dokümanların geçerliliğini, hukuka uygunluğunu ve ifa kabiliyetini etkilemez.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

12.1. Kullanım Koşullarının esasına ve yorumlanmasına, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

12.2. Kullanım Koşullarından kaynaklanan veya Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddia, çekişme ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Adresimiz;
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:5 Kat:1 Turkuaz Plaza
Ataşehir/İstanbul
olarak güncellenmiştir.