İletişim Bilgileri

OSGB

TANIMLAR VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
TANIMLAR
 • İSGB İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim
 • OSGB Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim
50'DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ KURULUŞLARLA KAMU İŞYERLERİNİN DURUMU
 • Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinden itibaren yükümlülük altındadır.
CEZALAR
 • 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELENDİRİLMİŞ MİKTARLARI
HEDEFİMİZ,
 • Türkiye genelinde 16 il merkezindeki Vakıf OSGB şubeleri üzerinden 2016 yılının sonuna kadar 81 ilde hizmet Verebilme, Tüm İllerde Faaliyet Gösterebilen İlk 5 Kurum Arasında Yer AlmakNeden OSGB
 • OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) firmaları, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine sağlık ve güvenlik hizmetleri sunmak için gerekli olan personel ve donanıma sahip birimlerdir. Bu birimler çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve güvenli olmaları amacıyla;
 • Çalışma ortamının gözetimi,
 • Çalışanların sağlık gözetimi,
 • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
 • İlkyardım ve acil müdahale,
 • Kayıt ve istatistik,
 • gibi görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
 • Güncel iş sağlığı ve güvenliği standartlarının her sektörün her kesimine sağlanması,
 • İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik uygulamalarının sadece yasal zorunluluklardan dolayı değil, uygulanabilir, kaliteli ve insani bir çalışma kültürü oluşturmak için yapılması gereği
 • Kadromuzda bulunan farklı mesleki branşların farklı bakış açılarıyla işyerinizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılması için,
 • Yasaların gerektirdiği çalışmaları uygulayarak, bilgi ve donanıma sahip, deneyimli, iletişimi güçlü ekip çalışması,
 • İşletmenizin sağlık ve güvenlik risklerinin ve çalışmalarının üstlenilme ihtiyacı
 • Kendini sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hisseden çalışan, üretime ve hizmete daha fazla katkıda bulunarak verimli çalışır.
 • İşin normal akışını engellemeden, iş sağlığı ve güvenliği konularında işletmenizin karşılaşabileceği tüm tehlike olasılıklarının tespit edilmesi ve izlenmesi gereken yolun belirlenmesi,
 • Var ise önceden yapılmış tüm yanlış uygulamaların düzeltilmesi,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ÇSGB tarafından habersiz olarak denetlenir. Dolayısıyla verilen hizmetin kalitesi sürekli kamu otoritesi tarafından takip edilir.
Niçin Vakıf OSGB ?
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında işletmenizin karşılaşabileceği tüm tehlike olasılıkları uzmanlarımız tarafından tespit edilir ve izlemeniz gereken yol belirlenir. Daha önceden yapılmış tüm yanlış uygulamaların düzeltilmesi de sorumluluğumuz altındadır.
 • İşletmenizin Vakıf OSGB ile yaptığı anlaşma dahilinde, işyerinizde bulundurma zorunluluğunuz olan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdamının neden olduğu SGK prim ve maaş ödemeleri, ihbar ve kıdem tazminatları gibi sorumluluklarınızdan kurtulursunuz.
 • Vakıf OSGB sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir yerden yürütülecek ve oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.
 • Vakıf OSGB olarak, işletmenizin değişen ihtiyaçlarını, gözden kaçırılan eksiklikleri farklı ve uzman bir bakışla değerlendirip, çalışanların ve işletmelerin menfaatlerini göz önünde bulundurarak size daha profesyonel bir çalışma imkanı sunuyoruz.
 • İşyerinizde iş sağlığı ve güvenliği sağlanması için görev verdiğiniz hekim ve uzmanlarınızın planlanmamış izin kullanımları için, Vakıf OSGB olarak aynı profesyonelliğe sahip hekim ve uzmanları sürekli yedekte bulunduruyoruz.
 • Vakıf OSGB ’nin temel amacı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Bunu yaparken de işin normal akışını aksatmamaya dikkat eder ve verimli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur.
Vakıf Nedir?
 • Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. O halde vakıf tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistemler bütünüdür.
 • “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.”
 • Günümüzde hayatın hızlı akışı içinde ihtiyaç duyduğumuz enstrümanlardan birisi de sosyal barış ve refahın sağlanması, aynı zamanda iş gücünün kalitesi ve çalışanların yaşam standartlarının yükseltilmesidir.
 • Vakıflar, sosyal dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasında, içtimaî barışın sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın sağlanmasında da merkezî yönetimlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır.
 • Gerek sosyal gruplar arasında dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve yakınlaşmanın temininde ve gerekse kamunun belli sosyal kriterlere göre şekillendirilmesinde devletin elindeki en etkili kurumsal vasıta vakıflar olmuştur.
FARKIMIZ
   Vakıf Kültüründen aldığı birikim ve bakış açısıyla;
  • Hizmet verilen kurumların çözüm ortağı misyonunu üstlenen,
  • İşini yaparken optimum fayda sağlamayı öngören,
  • Bilgi birikiminin gizliliğine saygı ve sadakat duyan,
  • Para kazanmak yerine insan kazanmak ilkesi ile hareket eden,
  • Risklerin bertaraf edilmesinde tek yönlü değil çok yönlü bakan,
  • Kararların verilmesinde mutlaka ikili mutabakat rızasını gözeten,
  • Hizmet verilen kurumların hassas dengelerine göre personel görevlendiren,
  • İş sağlığı ile iş güvenliğinin ayrılmaz bir bütün olduğunu bilen ve entegre çözümler üretebilen,

Vakıf OSGB ‘ yiz.Hizmetlerimiz
 • OSGB Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Risk Değerlendirmesi
 • A B C Sınıfı Uzman Temini
 • İş Yeri Hekimi Temini
 • Kurumun İhtiyaç Duyduğu Özel Eğitimler
 • İhtiyaç duyulan tüm diğer konularda «Çözüm Odaklı» hizmet sunumu ..

VAKIFOSGB BİR VAKIFPAZARLAMA MARKASIDIR

Adresimiz;
Atatürk Mah. Meriç Cad. No:5 Kat:1 Turkuaz Plaza
Ataşehir/İstanbul
olarak güncellenmiştir.